Zgon

Data wydania: wrzesieĊ„ 1995
- "Zgon" (2:30)
- "Myslovitz" (a capella) (0:48)
- "Myslovitz" (3:55)